HISTORIE

Fonden blev stiftet i 1960 af fru Cathrine Falbe-Hansen, enke efter Direktør Just Falbe-Hansen, mangeårig direktør i G. Falbe-Hansen A/S og firmaets hovedaktionær. Det var Just Falbe-Hansens aktiebeholdning der dannede det økonomiske grundlag i fonden.

Fondens §5 :
Fondens formål er dels at støtte efterkommere efter Branddirektør E. Falbe-Hansen, Holstebro, og møller Søren Tryde, Fussingø Mølle, ved at yde understøttelse til trængende medlemmer af disse slægter eller sådannes ægtefæller eller bidrage til uddannelse af slægternes unge, dels at yde støtte og opmuntring af funktionærer og medarbejdere, som er eller har været ansat en betragtelig tid i G. Falbe-Hansen A/S eller datterselskabers tjeneste, eller sådannes efterladte, for derved til enhver tid at medvirke til, at disse virksomheder har en pålidelig og interesseret funktionær- og arbejderstab.